ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

YTONG MULTIPOR

Θερμομονωτικές πλάκες

Θερμομονωτικές πλάκες YTONG από αυτόκλειστο κυψελωτό σκυρόδεμα (AAC) για εξωτερική θερμομόνωση.

Συσκευασία: Διαστάσεις (mm) : 600 x 500
Πάχη (mm) : 50 / 75 / 100 / 125 / 150 / 200

Μεγέθυνση
Πιστοποιήσεις
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

YTONG MULTIPOR

Θερμομονωτικές πλάκες

Θερμομονωτικές πλάκες YTONG από αυτόκλειστο κυψελωτό σκυρόδεμα (AAC) για εξωτερική θερμομόνωση.

Συσκευασία: Διαστάσεις (mm) : 600 x 500
Πάχη (mm) : 50 / 75 / 100 / 125 / 150 / 200

Περιγραφή

Θερμομονωτικές πλάκες YTONG από αυτόκλειστο κυψελωτό σκυρόδεμα (AAC) για εξωτερική θερμομόνωση & για εφαρμογές του συστήματος εσωτερικά μίας κατοικίας.
Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας: λ=0,045 W/mK
Χρόνος Παράδοσης: 20 ημέρες
Πυκνότητα : 100 – 115 kg/m3
Ελάχιστη παραγγελία: 15 παλέτες

Πεδία Εφαρμογής

  • Κατάλληλες για το ολοκληρωμένο εξωτερική θερμομόνωση CLIMAPLUS, ενώ προτείνεται ιδιαίτερα για εφαρμογές του συστήματος εσωτερικά μίας κατοικίας, για πυροδιαμερίσματα και για χώρους όπου έχουμε αυξημένες απαιτήσεις ηχομόνωσης