ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

CLIMAPLUS EPS-F 80

Διογκωμένη πολυστερίνη

Απόχρωση: Λευκό

Συσκευασία: Διαστάσεις (mm): 1000x600
Πάχη (mm): 30 / 40 / 50
Διατίθεται και σε άλλα πάχη κατόπιν παραγγελίας

Μεγέθυνση
Πιστοποιήσεις
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

CLIMAPLUS EPS-F 80

Διογκωμένη πολυστερίνη

Απόχρωση: Λευκό

Συσκευασία: Διαστάσεις (mm): 1000x600
Πάχη (mm): 30 / 40 / 50
Διατίθεται και σε άλλα πάχη κατόπιν παραγγελίας

Περιγραφή

Σταθερές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης EPS. Πιστοποιημένες με σήμανση CE με βάση το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 13163.
Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας: λ=0,037 W/mK.
Ενδεικτική Πυκνότητα: 15 – 17 kg/m3

Πεδία Εφαρμογής

  • Κατάλληλες για το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS και για το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ

Ενδεικτικά έχει χρησιμοποιηθεί...