ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

CLIMAPLUS EPS-F 100

Διογκωμένη πολυστερίνη

Απόχρωση: Λευκό

Συσκευασία: Διαστάσεις (mm): 1000x600.
Πάχη (mm): 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100
Διατίθεται και σε άλλα πάχη κατόπιν παραγγελίας

Μεγέθυνση
Πιστοποιήσεις
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

CLIMAPLUS EPS-F 100

Διογκωμένη πολυστερίνη

Απόχρωση: Λευκό

Συσκευασία: Διαστάσεις (mm): 1000x600.
Πάχη (mm): 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100
Διατίθεται και σε άλλα πάχη κατόπιν παραγγελίας

Περιγραφή

Σταθερές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης EPS. Παρέχουν αυξημένη πυκνότητα και βελτιωμένη θερμική αγωγιμότητα. Πιστοποιημένες με σήμανση CE με βάση το πρότυπο ΕΝ 13163.
Ενδεικτική Πυκνότητα: 18 – 20 kg/m3.
Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας: λ=0,036 W/mK

Πεδία Εφαρμογής

  • Κατάλληλες για το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS και για το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ

Ενδεικτικά έχει χρησιμοποιηθεί...