ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

Υαλόπλεγμα Οπλισμού Στεγανώσεων

(70 g/m²)

Νέο

Συσκευασία: Ρολό (m): 1x50
Βάρος: 70 g/m2
Άνοιγμα καρέ: 1 x 2 mm
Πλάτος: 100 cm

Μεγέθυνση
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

Υαλόπλεγμα Οπλισμού Στεγανώσεων

(70 g/m²)

Συσκευασία: Ρολό (m): 1x50
Βάρος: 70 g/m2
Άνοιγμα καρέ: 1 x 2 mm
Πλάτος: 100 cm

Περιγραφή

Υαλόπλεγμα για την καθολική ενίσχυση στεγανωτικών επαλείψεων (π.χ. FLX 380, FLX 382, FLX 385) σε ιδιαίτερα δύσκολες περιπτώσεις πολλαπλών ρηγματώσεων