ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

KF 12/7 & F12/7

Ταινίες στεγάνωσης αρμών

Συσκευασία:
Ρολό KF 12/7: 50m/τμχ
Ρολό F12/7: 10m/τμχ
Πάχος πλέγματος: 12 cm
Πάχος θερμοπλαστικού ελαστομερούς: 7 cm

Μεγέθυνση
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

KF 12/7 & F12/7

Ταινίες στεγάνωσης αρμών

Συσκευασία:
Ρολό KF 12/7: 50m/τμχ
Ρολό F12/7: 10m/τμχ
Πάχος πλέγματος: 12 cm
Πάχος θερμοπλαστικού ελαστομερούς: 7 cm

Περιγραφή

Ελαστικές ταινίες στεγάνωσης που προσφέρονται σε δύο είδη:
Ταινία Στεγάνωσης Αρμών F12/7: Με ενίσχυση πολυεστερικού πλέγματος, για γεφύρωση αρμών διαστολής και συνδέσεων δαπέδων και τοίχων.
Ταινία Στεγάνωσης Αρμών ΚF12/7: Με ενίσχυση υαλοπλέγματος, για γεφύρωση αρμών διαστολής και συνδέσεων δαπέδων και τοίχων σε γωνίες οριζόντιες και κάθετες για αυξημένη υγρομόνωση.

Πεδία Εφαρμογής

  • Σε συνδυασμό με τα στεγανωτικά προϊόντα της Thrakon (DSF 300 - DSF 350 - DSF 353 - DSF 360 - DSF 363)

Ενδεικτικά έχει χρησιμοποιηθεί...