ΧΡΩΜΑΤΑ

LS – 702

Διαλυτικό

Συσκευασία: Μεταλλικά δοχεία των 0,75ml, 4L

Μεγέθυνση
ΧΡΩΜΑΤΑ

LS – 702

Διαλυτικό

Συσκευασία: Μεταλλικά δοχεία των 0,75ml, 4L

Περιγραφή

Διαλυτικό για χρώματα αέρος, φούρνου βάσεως τουλόλης. Ενδείκνυται για την αραίωση των: CARMYPOOL PRIMER, CARMYPOX EC 700, CARMYPAINT RP-10, CARMYSAIL PRIMER.

Πεδία Εφαρμογής

  • Κατάλληλο για χρώματα
  • Κατάλληλο κυρίως για χρήση με πιστόλι. Το ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ LS - 702 είναι εύφλεκτο υλικό, γι' αυτό συνίσταται η χρήση του να γίνεται μακριά από πηγές ανάφλεξης και σε καλά αεριζόμενους χώρους