ΧΡΩΜΑΤΑ

LS – 703

Διαλυτικό

Συσκευασία: Μεταλλικά δοχεία των 0,75ml, 4L

Μεγέθυνση
ΧΡΩΜΑΤΑ

LS – 703

Διαλυτικό

Συσκευασία: Μεταλλικά δοχεία των 0,75ml, 4L

Περιγραφή

Διαλυτικό για χρώματα αέρος, φούρνου βάσεως ξυλόλης. Ενδείκνυται για την αραίωση των: CARMYPOOL και CARMYSAIL.

Πεδία Εφαρμογής

  • Kατάλληλο για αραίωση βερνικοχρωμάτων
  • Κατάλληλο κυρίως για χρήση με πιστόλι. Το ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ LS - 703 είναι εύφλεκτο υλικό, γι' αυτό συνίσταται η χρήση του να γίνεται μακριά από πηγές ανάφλεξης και σε καλά αεριζόμενους χώρους.

Ενδεικτικά έχει χρησιμοποιηθεί...