ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

NHP 261 GYPSUM

Οικοδομικός γύψος

Ταχείας πήξης γύψος

Απόχρωση: Λευκός

Συσκευασία: Πλαστικό σακί των 5kg και χαρτόσακος 30kg

Κατανάλωση: Εξαρτάται από την εργασία και το πεδίο εφαρμογής

Μεγέθυνση
Πιστοποιήσεις
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

NHP 261 GYPSUM

Οικοδομικός γύψος

Ταχείας πήξης γύψος

Απόχρωση: Λευκός

Συσκευασία: Πλαστικό σακί των 5kg και χαρτόσακος 30kg

Κατανάλωση: Εξαρτάται από την εργασία και το πεδίο εφαρμογής

Περιγραφή

Ταχείας πήξης γύψος κατάλληλος για μερεμέτια και γρήγορες επισκευές σε κάθετες εσωτερικές επιφάνειες και συγκολλήσεις γύψινων κατασκευών

Πεδία Εφαρμογής

  • Ιδανικός για στηρίξεις, στοκαρίσματα, ορθομαρμαρώσεις, ως στρώση προστασίας (π.χ. κάλυψη μαρμάρων προσωρινά) και στην πρόσμιξη με άλλα δομικά υλικά

Βήματα Εφαρμογής

Βήμα 1

Καθαρίζουμε το υπόστρωμα από λάδι ξυλοτύπων, σκόνη, χρώματα, σαθρά υλικά

Βήμα 2

Αναμιγνύουμε τον NHP 261 GYPSUM με καθαρό νερό σε αναλογία 1 έως 2 μέρη υλικού με 1 μέρος νερού με τη βοήθεια ηλεκτρικού αναδευτήρα ή με το χέρι μέχρι να γίνει ένα ομοιογενές μίγμα

Βήμα 3

Εφαρμόζουμε με σπάτουλα ή μυστρί. Το πάχος της υπό κατασκευής επιφάνειας μπορεί μερικά εκατοστά

Βήμα 4

Το μίγμα παραμένει εργάσιμο για 8 έως 15 λεπτά

Βήμα 5

Μετά τη διάστρωση του υλικού τρίβουμε απαλά με ένα υγρό σφουγγάρι

Βήμα 6

Ανάρτηση φορτιών επιτρέπεται τουλάχιστον μετά από 24 ώρες

Αποθήκευση

Το προϊόν διατηρείται αποθηκευμένο στην αρχική και σφραγισμένη συσκευασία, σε ξύλινες παλέτες και περιβάλλον προστατευμένο από την υγρασία και τον παγετό για 6 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Συνίσταται το υλικό να χρησιμοποιείται μέσα σε 1 εβδομάδα μετά το άνοιγμα του σακιού.