ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

NHP 262 HANDY

Γυψοσοβάς χεριού

Έτοιμος γυψοσοβάς χεριου μιας στρώσης

Απόχρωση: Λευκός

Συσκευασία: Χαρτόσακος 30kg

Κατανάλωση: 8 kg/m²/cm

Μεγέθυνση
Πιστοποιήσεις
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

NHP 262 HANDY

Γυψοσοβάς χεριού

Έτοιμος γυψοσοβάς χεριου μιας στρώσης

Απόχρωση: Λευκός

Συσκευασία: Χαρτόσακος 30kg

Κατανάλωση: 8 kg/m²/cm

Περιγραφή

Το προϊόν NHP 262 HANDY είναι ένας έτοιμος γυψοσοβάς χεριου μιας στρώσης κατάλληλος για το σοβάτισμα εσωτερικών επιφανειών. Αποτελείται από γύψο υψηλής ποιότητας, ελαφροβαρή filler, μάρμαρο και βελτιωτικά πρόσμικτα. Με τη χρήση του γυψοσοβά αντικαθίσταται τόσον το πεταχτό και το λάσπωμα, αλλά και το τελικό σοβάτισμα με μάρμαρο. Επίσης αντικαθίσταται και το σπατουλάρισμα. Η τελική επιφάνεια του γυψοσοβά είναι κατάλληλη για βάψιμο. Έχει άριστη πρόσφυση στο υπόστρωμα, εξομαλύνει τις επιφάνειες αποδίδοντας ένα τέλειο φινίρισμα με ένα μόνο πέρασμα. Δίνει μια λευκή και ανθεκτική επιφάνεια χωρίς σκασίματα. Παράγεται και ελέγχεται με βάση το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 13279-1.

Για λεπτομέρειες εφαρμογής συμβουλευτείτε το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος (TDS)

Πεδία Εφαρμογής

 • Κατάλληλο για εφαρμόγή σε εσωτερικούς τοίχους και οροφές, πάνω σε τούβλα, πορομπετόν, εμφανές, σκυρόδεμα, θερμομονωτικές πλάκες κλπ. εξασφαλίζοντας τελική επιφάνεια έτοιμη για βάψιμο

Πλεονεκτήματα

 • Αντικαθιστά τα τρία χέρια σοβατίσματος και το σπατουλάρισμα
 • Ταχύτερη παράδοση του έργου
 • Μεγαλύτερο κέρδος για τα συνεργεία και τους κατασκευαστές
 • Ανθεκτικές επιφάνειες χωρίς σκασίματα
 • Επιτρέπει τις επιφάνειες να «αναπνέουν»
 • Ισχυρή πρόσφυση στο υπόστρωμα
 • Εξαιρετική εργασιμότητα και θιξοτροπική συμπεριφορά
 • Στέκεται στην επιφάνεια του δομικού στοιχείου χωρίς να κρεμάει
 • Άριστο φινίρισμα - Λείες επιφάνειες έτοιμες για βάψιμο
 • Πιστοποιημένο με CE - σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 13279-1

Αποθήκευση

Διατηρείται αποθηκευμένο σε ξύλινες παλέτες και σε ξηρό περιβάλλον με θερμοκρασία μεγαλύτερη από 00C για 3 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής