ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

Πετροβάμβακας

Θερμομονωτικές πλάκες

Απόχρωση: Καφέ

Συσκευασία: Διαστάσεις (mm) : 1200 x 600
Πάχη (mm): 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 100 / 120

Μεγέθυνση
Πιστοποιήσεις
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

Πετροβάμβακας

Θερμομονωτικές πλάκες

Απόχρωση: Καφέ

Συσκευασία: Διαστάσεις (mm) : 1200 x 600
Πάχη (mm): 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 100 / 120

Περιγραφή

Άκαυστες μονωτικές πλάκες από πετροβάμβακα με ενισχυμένες θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες. Πιστοποιημένες με σήμανση CE με βάση το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 13162.
Χρόνος Παράδοσης: 20 ημέρες

Πεδία Εφαρμογής

  • Κατάλληλες για το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS, ενώ προτείνεται ιδιαίτερα για εφαρμογές του συστήματος εσωτερικά μίας κατοικίας, για πυροδιαμερίσματα και για χώρους όπου έχουμε αυξημένες απαιτήσεις ηχομόνωσης.

Ενδεικτικά έχει χρησιμοποιηθεί...