Το πολυουρεθανικό δάπεδο έχει κιτρινίσει

ΠΙΘΑΝΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΣΤΟΧΙΑΣ

Δεν έχει εφαρμοστεί η αλειφατική πολυουρεθανική μεμβράνη.

ΛΥΣΗ

1: Σκουπίζουμε & καθαρίζουμε την επιφάνεια από σκόνες, βρωμιές, κλπ
2: Χρησιμοποιούμε το διαλυτικό STATUS LS-703 σφουγγαρίζοντας με αυτό την επιφάνεια
3: Μετά από 3-4 ώρες εφαρμόζουμε μία στρώση από το FLX 390 PU
4: Αφού στεγνώσει το FLX 390 PU, εφαρμόζουμε την ελαστική αλειφατική πολυουρεθανική μεμβράνη FLX 390 TOP COAT

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν: