Στεγανοποίηση ταράτσας με τσιμεντοειδές προϊόν και πλακόστρωση

Ποιό είναι το ζητούμενο;

Πολλές φορές το σκυρόδεμα μετά την σκλήρυνση δημιουργεί τριχοειδείς ρωγμές (<1mm). Άλλοτε υπάρχουν ρωγμές μεταξύ συνδέσεων ταρατσών. Ακόμη μπορεί να υπάρχει αυξημένο πορώδες του σκυροδέματος.
Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει διαρροή νερού από την επιφάνεια της ταράτσας προς τις εσωτερικές επιφάνειες με αποτέλεσμα τον σχηματισμό υγρασίας και μούχλας στους τοίχους και την καταστροφή των χρωμάτων. Ακόμη μπορεί να παρουσιαστούν πολύ ποιο σοβαρά προβλήματα, όπως διάβρωση του οπλισμού της πλάκας η οποία αποτελεί κίνδυνο για τη στατικότητα της κατασκευής.

Πώς το αντιμετωπίζουμε;

Επειδή οι ρωγμές στις ταράτσες και πολύ περισσότερο οι συνδέσεις μεταξύ των επιφανειών παρουσιάζουν συστολοδιαστολές, για την μόνωση θα χρησιμοποιηθεί το υπερελαστικό, επαλειφόμενο κονίαμα 2 συστατικών DSF 353 SUPER ELASTIC.

Προϊόντα που χρησιμοποιούμε

GLX 292 FLEX PRIM
GLX 190
DSF 353 SUPER ELASTIC
Ταινία στεγάνωσης / Ειδικά τεμάχια
Υαλόπλεγμα οπλισμού στεγάνωσης (70 g/m2)
VKW 129 ULTRA FLEX
THRAKON PROLEVELLING SYSTEM

Βήματα

staganopoiisi-taratsas-tsimentoides-proion-plakostrosi.0 staganopoiisi-taratsas-tsimentoides-proion-plakostrosi.1 staganopoiisi-taratsas-tsimentoides-proion-plakostrosi.2

BHMA 1: Ασταρώνουμε την επιφάνεια, με το ακρυλικό αστάρι, υψηλής διείσδυσης, GLX 292 FLEX PRIM. Σε περιπτώσεις όπου έχει εφαρμοστεί κάποια ακρυλική μεμβράνη παλαιότερα εφαρμόζουμε το χαλαζιακό αστάρι GLX 190, προκειμένου να βελτιώσουμε την πρόσφυση του υποστρώματος

BHMA 2: Εφαρμόζουμε με βούρτσα ή με ρολό, δύο χέρια, σταυρωτά, το ελαστικό επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών DSF 353 SUPER ELASTIC. Από τη στιγμή που δεν μας απασχολεί η απόχρωση, μπορούμε να επιλέξουμε το γκρι

staganopoiisi-taratsas-tsimentoides-proion-plakostrosi.3 staganopoiisi-taratsas-tsimentoides-proion-plakostrosi.4 staganopoiisi-taratsas-tsimentoides-proion-plakostrosi.5

BHMA 3: Η επάλειψη του DSF 353 SUPER ELASTIC πρέπει να γίνει και στα κατακόρυφα στοιχεία του μπαλκονιού, προκειμένου να προστατέψουμε την επιφάνεια από τα στάσιμα ύδατα. Στα συγκεκριμένα σημεία προτείνουμε την εφαρμογή της ταινίας στεγάνωσης, για μεγαλύτερη προστασία από τα στάσιμα ύδατα. Η εφαρμογή της ταινίας στεγάνωσης γίνεται αμέσως μετά την εφαρμογή της πρώτης στρώσης του DSF 353 SUPER ELASTIC

BHMA 4: Στις γωνίες προτείνουμε την εφαρμογή των ειδικών τεμαχίων (Εσωτερική – Εξωτερική Γωνία) της THRAKON, ενώ μετά την εφαρμογή της πρώτης στρώσης, περνάμε σε όλη την επιφάνεια το υαλόπλεγμα οπλισμού στεγανώσεων της THRAKON

BHMA 5: Κατόπιν εφαρμόζουμε την δεύτερη στρώση του DSF 353 SUPER ELASTIC. Σε περίπτωση που επιθυμούμε να το αφήσουμε εκτεθειμένο ως τελική επιφάνεια, τότε η εφαρμογή πρέπει να γίνει σε 3 στρώσεις. Για την τελευταία στρώση, προτείνουμε την χρήση του λευκού προϊόντος, το οποίο παρέχει προστασία από τις ακτίνες UV

staganopoiisi-taratsas-tsimentoides-proion-plakostrosi.6 staganopoiisi-taratsas-tsimentoides-proion-plakostrosi.7 staganopoiisi-taratsas-tsimentoides-proion-plakostrosi.8

BHMA 6: Προχωράμε με την εφαρμογή της κόλλας VKW 129 ULTRA FLEX, η οποία είναι υπερελαστική (C2TE S2), κατάλληλη για τις πιο απαιτητικές συγκολλήσεις

BHMA 7: Κατά την εφαρμογή των πλακιδίων, τοποθετούμε το ειδικό προφίλ, ανάλογα με τη διάταξη των πλακιδίων (σε σχήμα Σταυρού, «Τ» ή «Y»)

staganopoiisi-taratsas-tsimentoides-proion-plakostrosi.8.1  staganopoiisi-taratsas-tsimentoides-proion-plakostrosi.9 staganopoiisi-taratsas-tsimentoides-proion-plakostrosi9,1

 

 

 

BHMA 8: Μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης των πλακιδίων, εφαρμόζουμε περιστροφικά τον κοχλία-στέλεχος του συστήματος, μέχρι να εφαρμόσει στην επιφάνεια πλακιδίων

BHMA 9: Προχωράμε στην αφαίρεση του πάνω μέρους του ειδικού τεμαχίου, τραβώντας ή δίνοντας μία ελαφριά κλωτσιά στον κοχλία-στέλεχος. Ο κοχλίας-στέλεχος, μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί

Προϊοντικές Κατηγορίες : ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΚΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν: