Τοπική στεγάνωση αρμών: πως γίνεται

Ποιό είναι το ζητούμενο;

Εάν ένας αρμός είναι προβληματικός, τότε χρειάζεται να τον στεγανώσουμε για να μην έχουμε προβλήματα υγρασίας.

Πώς το αντιμετωπίζουμε;

Η τοπική στεγάνωση αρμών κρίνεται απαραίτητη με χρήση εξειδικευμένων υλικών  τα οποία θα προσφέρουν μια μόνιμη σε βάθος χρόνου λύση.

Προϊόντα που χρησιμοποιούμε

GLX 292 FLEX PRIM
FLX 382 PLUS
Ταινία στεγάνωσης / Ειδικά τεμάχια
Υαλόπλεγμα οπλισμού στεγάνωσης

Βήματα

topiki-steganosi-armon.0 topiki-steganosi-armon.1

BHMA 1: Καθαρίζουμε καλά την επιφάνεια εφαρμογής από σκόνες και σαθρά

topiki-steganosi-armon.2 topiki-steganosi-armon.3

BHMA 2: Εφαρμόζουμε το αστάρι υψηλής διείσδυσης, GLX 292 FLEX PRIM

BHMA 3: Με ένα πινέλο ή ρολό εφαρμόζουμε την πρώτη στρώση του FLX 382 PLUS

topiki-steganosi-armon.4 topiki-steganosi-armon.5

BHMA 4: Όσο η στρώση είναι ακόμα νωπή, εφαρμόζουμε τη γάζα στεγάνωσης, κατά μήκος του αρμού, καλύπτοντας τον πλήρως

BHMA 5: Πατάμε την γάζα καλά, ώστε να την εγκιβωτίσουμε μέσα στην στρώση του νωπού FLX 382 PLUS

topiki-steganosi-armon.6 topiki-steganosi-armon.7

BHMA 6: Κατόπιν και αφού έχει στεγνώσει η πρώτη στρώση, εφαρμόζουμε τη δεύτερη στρώση του FLX 382 PLUS

BHMA 7: Τέλος, θα εφαρμόσουμε μία τρίτη στρώση από το FLX 382 PLUS, αφού έχει στεγνώσει η δεύτερη

Προϊοντικές Κατηγορίες : ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν: