Δωρεάν μοριακή εξέταση COVID-19 στους εργαζομένους του Ομίλου THRAKON-YTONG

Ο όμιλος THRAKON-YTONG στο πλαίσιο της υγιεινής και της ασφάλειας των εργαζομένων και με αίσθημα ευθύνης πρόσφερε δωρεάν τη διεξαγωγή διαγνωστικού μοριακού ελέγχου για τον COVID-19.

H διεξαγωγή του μοριακού test έγινε σε συνεργασία με εξειδικευμένο διαγνωστικό εργαστήριο, με ειδικό εξοπλισμό και πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ομίλου.